Nội dung thông tin chúng tôi thu thập:

Thông tin nhà cung cấp:

- Họ tên nhà cung cấp;
- Tên thương hiệu;
- Số điện thoại, email, website
- Địa chỉ, phạm vi cung cấp sản phẩm dịch vụ;
- Sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp.
- Giá cả sản phẩm, dịch vụ: phải xin ý kiến và được sự đồng ý của nhà cung cấp.

Thông tin chủ nhà hoặc bạn đọc:

- Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email;
- Sản phẩm, dịch vụ cần tìm;
- Nội dung yêu cầu tư vấn

Mục đích, phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi chỉ sử đụng những thông tin trên nhằm mục đích kết nối người cung cấp và người làm nhà, chủ nhà nhanh chóng tìm được nhà cung cấp phù hợp trên địa bàn, đồng thời giúp nhà cung cấp dễ dàng tiếp cận với khách hàng có nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ mà mình cung cấp;

Giải đáp thắc mắc của người làm nhà.

Cam kết sử dụng thông tin:

Chúng tôi cam kết hông trao đổi, mua bán, cung cấp thông tin cho bên thứ 3 (trừ trường hợp xin phép trước và được đồng ý) gây phương hại đến bạn dọc và nhà cung cấp.
Lưu ý:
Tất cả thông tin về nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ trên website mang tính chất tham khảo, chúng tối không chịu trách nhiệm về thông tin của chủ nhà cũng hoặc của nhà cung cấp. 
Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về thông tin sản phẩm phẩm khi bạn đọc liên hệ trực tiếp đến ban quản trị website; 

Thời gian lưu trữ thông tin:

Thời gian lưu trữ thông tin trên hệ thống bắt đầu từ thời điểm bạn đọc đăng ký thông tin trên hệ thống và được ban quản trị kiểm duyệt cho tới thời điểm bạn đọc có ý kiến hủy bỏ thông tin lưu trữ.