Bạn đang cần tìm đơn vị thi công chống thấm công trình mới hoặc xử lý ngấm dột công trình cũ trên địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các khu vực lân cận có thể xem chi tiết tại Dịch vụ chống thấm tại Thanh Hóa của CTY TNHH CadiHome

Mẫu hợp đông thi công chống thấm dột.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Thanh Hóa, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG THI CÔNG CHỐNG THẤM

– Căn cứ: Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13 được quốc hội ban hành ngày 24/11/2015;
– Căn cứ:Luật thương mại số: 36/2005/QH11 được quốc hội ban hành ngày 14/06/2005;
– Căn cứ Luật xây dựng 2014;
– Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015;
– Căn cứ Giấy phép xây dựng của khách hàng số............/GPXD cấp ngày............;
– Căn cứ vào các văn bản pháp luật khác có liên quan;
– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., chúng tôi bao gồm:

Đại diện chủ nhà (bên A):
Ông (bà): ...........................................................................................
Sinh năm:………….............................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………
Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….
Số điện thoại liên hệ:………………………….......................................

Đại diện đơn vị thi công (bên B): 
Công ty CP AZHome
Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..........
Mã số thuế:…………………………………………………………..........
Hotline:…………………………..   Số Fax (nếu có):……………………
Người đại diện theo pháp luật:
Ông/Bà: .....................................  Chức vụ: Giám đốc
Số điện thoại liên hệ:………………………….
Hai bên cùng thoả thuận và nhất trí nhưng điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc.

Bên A khoán trọn gói cho bên B thi công chống thấm công trình nhà ở, tại địa chỉ:…………......... Nội dung công việc bao gồm:

1. Thi công chống thấm sàn mái.

- Vật liệu chống thấm: Sika Lastic 590 kèm lưới thủy tinh chống thấm.
- Quy trình thực hiện: 
         + Vệ sinh bê tông sàn mái.
         + Xử lý lỗ rổng bề mặt sơ bộ bằng xi măng, tránh việc tạo các bọt khí.
         + Thi công lớp chống thấm theo hướng dẫn kỹ thuật.

2. Thi công chống thấm sàn vệ sinh.

- Vật liệu chống thấm: Sika topseal 107
- Quy trình thực hiện: 
         + Vệ sinh bê tông sàn mái.
         + Xử lý lỗ rổng bề mặt sơ bộ bằng xi măng, tránh việc tạo các bọt khí.
         + Thi công lớp chống thấm theo hướng dẫn kỹ thuật.

Điều 2: Tiến độ thi công.

Thời gian thực hiện công việc là 10 ngày, kể từ khi bên A bàn giao mặt bằng cho bên B và cho bên B tạm ứng theo điều 3 của hợp đồng này.

Thời gian này không bảo gồm ngày phải nghỉ do các hiện tượng bất khả kháng: mưa, bão, cháy nổ .....

Điều 3 : Giá trị hợp đồng, tạm ứng và thanh toán.
3.1. Giá trị hợp đồng.

Giá trị hợp đồng là: ............ (triệu đồng), chi tiết xem phụ lục hợp đồng.

3.2. Tạm ứng hợp đồng.

+ Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng, bên A cho bên B tạm ứng 30% giá trị hợp đồng. Tương đương với số tiền: ............ (triệu đồng), bằng chữ: ........................................................

+ Đợt 2: Sau khi bên A bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, dụng cụ, máy móc đến công trình, bên A cho bên B tạm ứng tiếp 40% giá trị hợp đồng. Tương đương với số tiền: ............ (triệu đồng), bằng chữ: ........................................................

+ Đợt 3: Sau khi bên B hoàn thành công việc và được bên A chấp thuận công việc đạt yêu cầu, bên A thanh toán cho bên 30% giá trị hợp đồng còn lại. Tương đương với số tiền: ............ (triệu đồng), bằng chữ: ........................................................

Trong đó bên A giữ lại ........... (triệu đồng) để làm bảo hành công trình. Sau thời gian 06 tháng nếu không có sự cố nào xảy ra, bên A có trách nhiệm thanh toán hết số tiền này cho bên B.

Điều 4 : Quyền lợi và nghĩa vụ của bên A
4.1. Quyền lợi.

- Yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ thông tin năng lực quản lý, thi công.
- Bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, vật tư theo yêu cầu công việc đã thống nhất trong hợp đồng.
- Kiểm tra chất lượng vật vật tư.
- Kiểm tra, giám sát công việc của bên B, yêu cầu bên B tiến hành công việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

4.2. Trách nhiệm của bên A.

- Bàn giao mặt bằng thi công cho bên B.
- Cho bên B tạm ừng và thanh toán theo điều 3 của hợp đồng này.
- Cử người giám sát, nghiệm thu khi bên B hoàn thành công việc.

Điều 5 : Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B
5.1. Quyền lợi.

- Yêu cầu bên A bàn giao mặt bằng công trình theo hiện trạng đã thống nhất.
- Yêu cầu bên B cho tạm ứng và thanh toán theo điều 3 của hợp đồng.

5.2. Nghĩa vụ cửa bên B

Thực hiện nghiêm túc nội dung các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- Chịu sự giám sát của kỹ thuật bên A.
- Bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc, vật tư như đã thỏa thuận.

Điều 6. Bảo hành công trình:

- Thời gian bảo hành công trình: 6 tháng.
- Trong thời gian bảo hành, nếu công trình bị sự cố thấm dột bên B có trách nhiệm khắc phục cho đến khi xử lý dứt điểm, chi phí do bên B chịu.
- Sau thời gian bảo hành, nếu công trình gặp sự cố bên B có trách nhiệm hỗ trợ chủ nhà xử lý, khắc phục.

Điều 7. Điều khoản chung.

- Hai bên cam kết nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Trường hợp bên B không bố trí đầy đủ, kịp thời nhân lực, dụng cụ, phương tiện, vật tư theo cam kết trong hợp đồng, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào cho bên B.

- Trường hợp bên A chậm giao mặt bằng hoặc chậm cho bên B tạm ứng (quá 7 ngày) so với thỏa thuận trong hợp đồng, bên B có quyền tạm dừng, đỉnh chỉ thi công cho đến khi bên A tạm ứng đủ cho bên B.

-  Sau khi bên B hoàn thành công việc và thông báo cho bên A, trong thời gian không quá 3 ngày bên A có trách nhiệm cử người nghiệm thu kết quả công việc, xác nhận khối lượng công việc hoàn thành cho bên A.

- Khi bên A thay đổi, điều chỉnh nội dung công việc phải thông báo cho bên B, sau khi hai bên trao đổi, bàn bạc, thống nhất mới tiến hành tiếp tuc công việc.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, bên A và bên B có trách nhiệm trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận trên cơ sở bình đẵng, tôn trọng quyền lợi của nhau, trường hợp đôi bên không thỏa thuận được sẽ được giải quyết theo luật định.

– Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

            BÊN A                                                                                            BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (ký và ghi rõ họ tên)  

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các nội dung, kiến thức liên quan đến chống thấm cho ngôi nhà có thể tìm hiểu thêm tại bài viết https://giupbanlamnha.com/chong-tham       


Mẫu hợp đồng thi công chống thấm công trình

Báo giá dịch vụ chống thấm tại Thanh Hóa.

Dưới đây là bảng báo giá dịch vụ chống thấm, xử lý ngấm dột tại Thanh Hóa mới nhất của chúng tôi. 

Báo giá này mang tính chất tham khảo, báo giá chính xác chúng tôi sẽ gửi đến bạn sau khi khảo sát, nắm bắt nội dung công việc.

Bảng báo giá dịch vụ chống thấm tại Thanh Hóa (ĐVT: đồng)
STT Nội dung công việc Vật liệu sử dụng chính Đơn vị  Đơn giá
1  Chống thấm mái  Màng khò nóng m2 250.000
     Sikapoof membrane m2 270.000
     Masterseal 02 m2 270.000
     Quickseal 104S m2 280.000
2  Chống thấm vệ sinh  Masterseal Plus 2 thành phần  + TKA Latex m2  250.000
     Mariseal 250, Mariseal 300, Quicseal 124  m2 250.000
     Sika Latex - TH m2 270.000
     Sika Top Seal - 107 2 thành phần m2 270.000
     Màng khò nóng  m2 250.000
3  Chống thấm ban công  Sika chống thấm gốc Polyurethane - Mriseal m2 280.000
     Sika topseal 107 m2 320.000
4  Chống thấm bể bơi, bể chứa  TKA Latex m2 350.000
     Sika poxitar F m2 300.000
     Sika topseal 107 m2 300.000
5  Chống thấm hố pit thang máy  Mariseal 250 m2 250.000
     Quicseal 111, Quicseal 104s m2 220.000
6  Chống thấm tường đứng  Masterseal Plus m2 220.000
     TKA Master Seal 02, TKA Latex, Grout 101S m2  250.000
7  Chống thấm khe co giãn, khe lún  Quickset 102, Grout 101S, Masterseal Plus m  180.000
     Grout 101S và TKA Latex m 150.000

 

Ghi chú:

- Đơn giá trên là đơn giá thi công chống thấm trọn gói, bao gồm cả nhân công, vật tư chính, vật tự phụ, dụng cụ thi công.... Không bao gồm chi phí phá dỡ, vận chuyển đất đá, rác thải, chi phí phát sinh do biện pháp thi công phức tạp.

- Chi phí phát sinh ngoài nội dung hợp đồng chúng tôi sẽ gửi đến bạn sau khi khảo sát hiện trạng thực tế.